creer site internet web designer conception site web Home
Blank
Video
Video
Video
Contact
Home
Home
Home

Narodila sa v Martine 13. júla 1958. Konzervatóriu v Žiline v roku 1979 absolvovala, ako najlepší absolvent v speváckej triede prof. Ľuby Šestákovej. HF-VŠMU v Bratislave (1979-1983) ukončila na katedre operného a koncertného spevu v triede prof. Viktórie Stracenskej. Už počas vysokoškolského štúdia debutovala postavou Katreny v Suchoňovej opere Krútňava na doskách Opery SND v Bratislave(28.marca 1983). Následne po ukončení HF- VŠMU, bola prijatá do angažmán, ako sólistka Opery SND. Naštudovala, spievala a spieva v Opere SND náročné titulné postavy v operách G. Verdiho Maškarný bál (Amélia), Simone Boccanegra (Amélia) či Knieža Igor (Jaroslavna)od A.P. Borodina. S týmito postavami absolvovala aj niekoľko úspešných zahraničných zájazdov so súborom Opery SND v bývalom ZSSR, Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Číne, Anglicku, Maďarsku a podobne. Medzinárodná kariéra sa jej začala dynamicky odvíjať už v roku 1988, kedy sa stala víťazkou prestížnej svetovej opernej súťaže Luciana Pavarottiho vo Philadelphii v USA. Následne bola pozvaná philadelphskou opernou spoločnosťou do Dvořákovej Rusalky v novembri 1988 a v apríli 1989 spoločne po boku Luciana Pavarottiho, účinkovala v titulnej postave Luisy Miller od G. Verdiho pod dirigentským vedením A. Guadagna. O kreácii Luisy Miller v titulnej postave, hovorila odborná kritika v superlatívoch. Ešte v tom istom roku sa predstavila v Opernhause v Zurichu v Maškarnom bále pod dirigentským R. Weikerta a v zápätí vo Frankfurte n/M. s dirigentom O. Caetanim. V Maškarnom bále postavou Amélie od G. Verdiho  sa na doskách Opery SND predstavila v gala predstavení s P. Dvorským, P. Capuccilim, pod dirigentským vedením O. Lenárda (archív STV). V Stuttgartskej opere sa opäť uviedla ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho v spolupráci s dirigentom G. Navarrom. V júli a v septembri 199 koncertne naspievala Marínu v Dvořákovom Dimitrijovi pod vedením H. Rillinga na Oregon Bach festivale v Eugene v USA a s touto istou kreáciou sa následne predstavila v Stuttgarte a Frankfurte n/M, taktiež pod dirigentským vedením H. Rillinga. V apríli 1992 hosťovala v parížskej Opera de Bastille opäť ako Amélia v Maškarnom bále G. Verdiho opäť po boku Luciana  Pavarottiho a pod skvelým dirigentským vedením W. M. Chungha, vtedajšieho jej šéfdirigenta. Výpočet všetkých medzinárodných účinkovaní je veľmi dlhý a preto uvádzame len tie najzaujímavejšie a najvýznamnejšie:

     V rámci letného operného festivalu na jazere (Bregenzer Festspiele) naštudovala a spievala veľmi náročnú dramatickú postavu Abigaile vo Verdiho opere Nabucco, v dvoch festivalových sezónach 1993 a 1994. Nasledovala potom spolupráca s RAI Torino uvedením Dvořákovho Requiem a pohostinské vystúpenie v Madride a Barcelone  s Dvořákovu Stabat Mater. Vo flámskej opere v Antverpách následne spievala sopránové sólo v diele Messa per Rossini, kde spoluúčinkoval aj basista Sergej Kopčák. Na Schleswig-Holstein festivale spievala veľký galakoncert s Petrom Dvorským pod dirigentskou taktovkou O. Lenárda. S Londýnskym symfonickým orchestrom (LSO) sa premiérovo predstavila v sopránovom sóle IX. Beethovenovej symfónii s dirigentom  Frubeckom de Burgos. Ďalej s dirigentom Hansom Vonkom  uviedla Beethovenovu Missu solemnis v rámci európskeho turné v Kolín n/R, Toríno, Zurich, Basel, Luzern a v Konzerthause vo Viedni. Nasledovali opakované pozvania do operných domov v Luzerne, Berne, Salzburgu, Paríži, Ankare, Berlíne, Stuttgarte, Aténach, Solingene, Madride, Bilbao, Antwerpách, Waršave, Pekingu, Baden- Badene (SRN), Kolíne n/R, Budapešti, Wiedni atď. Bola hosťom viacerých festivalov, ako Schleswig- Holstein festival, Edinburg- festival, Berlin- Waldbuhne, Bregenzských a Salzburgských hier a  v rokoch 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, spievala na letnom opernom festivale Aidu G. Verdiho Splitskoje lieto. Okrem týchto všetkých spomínaných titulov účinkovala v Bartókovom Hrade kniežaťa Modrofúza v postave Judith v maďarskom jazyku na koncertnom turné v siedmych najvýznamnejších Švajčiarskych mestách, zaznamenané aj na CD nosičoch v Berne a Zurichu. Verdiho sopránové sólo naspievala na CD nosič pre Francúzske Rádio vo Verdiho Messa da  Requiem pre UNESCO. Verdiho Requiem v medzinárodnom obsadení ( Rybárska, Fisichella, Baglioni, Nesterenko) vyšlo na CD nosiči v SRN v spoločnosti AULOS v Solingene. Nahrávka CD nosiča B. Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza (Judith),vyšla vo Švajčiarsku v originálnom maďarskom jazyku. V produkcii OPUSu a.s. so Slovenským rozhlasom a jej Symfonickým orchestrom nahrala svoje profilové CD s opernými áriami talianskych skladateľov pod dirigentským vedením Olivera Dohnányiho. Nahrala tiež i Vianočný CD nosič s organovým sprievodom a vybraným  zborom opery SND pod názvom „ Búvaj dieťa krásne“. V Opernej sezóne 2008/2009 v SND na prvej premiére odspievala náročnú postavu Ľutomíry v opere Svätopluk od Eugena Suchoňa. V opernej sezóne 2009/2010 doštudovala a spievala Amneris v opere Aida od G. Verdiho a v sezóne 2011/2012 sa predstavila v novej inscenácii  Janáčkovej opery Její pastorkyňa postavu Kostelničky. 

       Popri náročnej sólistickej práci v Opere SND sa od roku 2004 aktívne venuje aj pedagogickej činnosti. V akademickom roku 2004/2005  začala pôsobiť na HTF- VŠMU na katedre spevu v Bratislave, ako vysokoškolský učiteľ, najskôr ako odborný asistent. V nasledujúcom akademickom roku 2005/2006 jej bol na HTF- VŠMU prepožičaný titul hosťujúci docent neskôr hosťujúci profesor. Okrem svojho pôsobenia v Opere SND, ako dlhoročná sólistka Opery SND sa veľmi rada venuje mladej nastupujúcej generácii operných spevákov. Práca s mladou generáciou je pre ňu nesmierne zaujímavá a teší sa, že má možnosť svoje bohaté umelecké skúsenosti odovzdávať ďalej. V auguste 2008 úspešne obhájila doktorandskú dizertačnú prácu a dosiahla umelecko-akademický titul ArtD. V apríli 2012 po úspešnej habilitácii jej bol pridelený titul docent na katedre spevu HTF- VŠMU v Bratislave.

  

Životopis

Novinky

Ľubica Rybárska                  soprano